Wat is Zartosht? - Zartosht

Zoek
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Wat is Zartosht?

Zarathustra

Zarathustra, Zarathoestra of Zoroaster was een profeet en de grondlegger van het zoroastrisme, de (staats)godsdienst van de Meden en later van het Oude-Perzische Rijk. Hij was een herder en leefde op het platteland. Rond zijn twintigste levensjaar ervoer Zarathustra een crisis en ging hij ronddwalen. Na tien jaar kreeg hij een visie van de god Ahura Mazda.

Leven en Leer

Het is niet duidelijk wanneer hij geleefd heeft. Schattingen variëren van de 14e eeuw v.Chr. (gehanteerd door Iraanse nationalisten) tot rond 600 v.Chr. (gehanteerd door de Encyclopedia Britannica). De meeste moderne onderzoekers plaatsen zijn leven tussen 1400 en 1200 voor Christus. De godsdienst die hij stichtte is een vroege vorm van monotheïsme, of eigenlijk dualisme. Er bestaat een god van het goede (Ahura Mazda) en een god van het kwade (Angra Mainyu). De mens is ingeklemd tussen de twee en moet trachten voor het goede te kiezen. Dit laatste, het dualisme, is niet de initiële vorm geweest van deze godsdienst. Het dualisme is er door latere volgelingen van gemaakt. Deze hebben de vraag of er binnen het Een een tweedeling aanwezig is vertaald door goed en kwaad terwijl de intentie van de vraag lag of het nodig is onderscheid te maken om te kunnen zien en te kunnen groeien.
Zarathustra was de profeet voor de goede god. Ook was Zarathustra's god een geestelijk wezen en is dus niet afbeeldbaar. Volgens hem is hij de ware god en zijn alle andere goden halfgoden. De mens is geschapen om te strijden tegen de machten van het kwade. Het geloof is daarom ook niet het aanvaarden van een leer, maar het doel is het goede te denken, te zeggen en te doen.


Het zoroastrisme, ook mazdeïsme genoemd, was de (staats)godsdienst van de Meden en later van het Perzische Rijk. Het is nog steeds een religie in het huidige Azerbeidzjan, Iran, India, de Koerdische Autonome Regio en Pakistan.
De godsdienst is genoemd naar de vermeende stichter, de profeet Zarathoestra. Het is echter mogelijk dat achter deze naam meer dan één persoon schuilgaat. Zijn leer steunt op drie pijlers: goede woorden, goede daden en goede gedachten. De godsdienst is gebaseerd op het dualisme. De mens is ingeklemd tussen Ahoera Mazda, de god van het goede, en Ahriman, de god van het kwaad, en dient in de eeuwige strijd tussen beide goden de kant van het goede te kiezen.

Cyrus de Grote maakt het zoroastrisme tot staatsreligie van het Perzische Rijk na zijn tochten in het gebied van de Meden. Dit bleef, met onderbrekingen, zo tot de verovering van Iran door de islam in de 7e eeuw. Velen zagen zich, na de intensivering van de vervolging van niet-moslims in de 10e eeuw, genoodzaakt uit te wijken naar India, waar tot op de huidige dag de Parsi's een vorm van dit geloof aanhangen. De Zoroasters die in Perzië overbleven na de Arabische moslimverovering van dat rijk in de 7e eeuw werden Gabars genoemd. Er zijn tegenwoordig (2006) naar schatting ongeveer 100.000 Parsi's en 20.000 Gabars. De stichters van de Parsi gemeenschap in India verlieten de Perzische Golf in het jaar 917. Ook Freddie Mercury, de zanger van Queen, was Parsi en aanhanger van het zoroastrisme.
De Parsi’s hebben geen kenmerkende kleding, alhoewel ze een koord om hun middel dragen. De Gabar (verbastering van het Arabische kafir, wat “ongelovige” betekent) werden als tweederangs burgers beschouwd. Alhoewel ze wat tolerantie kochten doordat ze belasting betaalden, mochten ze geen paard rijden of wapens dragen en moesten ze voorgeschreven kledij dragen.
Het heilige boek van het zoroastrisme is de Avesta. In de loop van de eeuwen heeft de religie grote veranderingen ondergaan. Hoewel in oorsprong monotheïstisch, zijn in latere tijden de oude goden van de Perzen weer een grotere rol gaan spelen als engel of Amshaspand.
De energie van de schepper wordt in het zoroastrisme weergegeven door licht en vuur. Vandaar dat tijdens bijeenkomsten licht en vuur een belangrijke plaats innemen. Zoroastrische gebouwen worden dan ook wel vuurtempels genoemd. Zij bidden dan wel bij vuurtempels maar aanbidden vuur niet dus de naam vuuraanbidders is niet correct. Zij respecteren vuur omdat het symbool staat voor Ahura Mazda.
In het zoroastrisme is er leven na de dood; het is zo, dat je steeds je geest in dit leven of in het volgende leven zelf moet verbeteren totdat je bij Ahura Mazda kan komen.Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu